בית הספר מרכין ראש בפני בוגריו שנפלו בעת שירותם ובעת מילוי תפקידם בצבא ובכוחות הבטחון .
בעמודי הזיכרון פרטי הנופלים , סיפור הנפילה ומקום בית העלמין .

מלכה אברהם
חורש דוד
חורש יחזקאל
ברגר יוחנן
בננפלד יואל
חזן אפרים
רמאון אלאב
כהן שלמה
רון רותם .
שדות תור
יהי זיכרם ברוך .